Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2014

efsha
4352 267f
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viadziza dziza
efsha
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty viadziza dziza
efsha
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym
— Jan Paweł II
Reposted fromjokeeee jokeeee viadziza dziza
efsha
efsha
8069 ebef
Reposted frompulperybka pulperybka viadziza dziza
efsha
4969 a15b
Reposted fromcalifornia-love california-love viadziza dziza
efsha
7948 57be
Reposted fromzniknac zniknac viadziza dziza
efsha
Sekret życia to wiedzieć, że sam spełniasz swoje marzenia. Gdy idziesz za głosem serca. Wierzysz w siebie. Gdy możesz robić to, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Gdy pamiętasz, kim jesteś i skąd pochodzisz.
Sekret życia to żaden sekret. Przenika całe twoje życie. To radość z tego, co już jest. Właśnie tu. Właśnie teraz. Wszędzie wokół ciebie.
— Regina Brett, "Jesteś cudem"
Reposted fromfuckyou fuckyou viadziza dziza
efsha
  Kiedy przestaniesz gorączkowo szukać drogowskazów i dokładnych map, poczujesz, że świat sam cię prowadzi. W najlepszym dla ciebie kierunku.
— Beata Pawlikowska - Blondynka na Bali
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
efsha
Zaśpijmy dzisiaj – będzie fajnie.
Zaśpijmy specjalnie. Udajmy
gorączkę, udajmy malarię.
Olejmy awizo, zignorujmy
dzwonki, grajmy zaginionych,
tylko troszkę martwych.
Zaśpijmy zupełnie –
dzień dniem bez nas zróbmy.
Bez nas się obejdą
te ważne spotkania, te straszne wypadki.
Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic.
— A. W.-H.
Reposted fromrememberme rememberme
efsha
7685 8b6a 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viarememberme rememberme
efsha
Nigdy nie warto tęsknic za kimś, co do kogo nie mamy pewności, że śpi tej nocy samotnie.
— Lidia Jasińska
Reposted frompatrizia patrizia viarememberme rememberme
efsha
Reposted fromoll oll viarememberme rememberme
efsha
4047 b189
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viarememberme rememberme
efsha

  Powiedziałam, że już nie zadzwonię, 
  dzwoniłam. 
  Powiedziałam: "Idź już lepiej do niej" - 
  kręciłam. 
  Powiedziałam: "Nic już nie pamiętam..." - 
  a jakże! 
  Powiedziałam: "Już nie będę czekać" - 
  czekałam. 
  Bo czasami chce się do człowieka - 
  ja chciałam!

— Agnieszka Osiecka, "Mówiłam żartem"
Reposted frombutterbeer butterbeer viarememberme rememberme

February 09 2014

efsha
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa viarememberme rememberme
4288 044e
Małgorzata Hillar
efsha
4540 813d 500
Świrszczyńska
efsha
8025 b347 500
Anna Świrszczyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl